«Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», 28,29 Νοεμβρίου & 5, 6 Δεκεμβρίου
Monday, November 10, 2014
 

Η Technovation Solutions σε συνεργασία με πεπειραμένο εκπαιδευτή από πανεπιστημιακό ίδρυμα της Κύπρου διοργανώνει σεμινάριο με αντικείμενο

 «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»

Το σεμινάριο στοχεύει στην εκπαίδευση επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην αγορά, λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμιση συστημάτων ΑΠΕ. Θα  παρουσιαστούν οι νεότερες εξελίξεις σε ότι αφορά την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό συστημάτων ΑΠΕ και τις νέες προοπτικές που προσφέρονται στην Κύπρο στον τομέα της Πράσινης Οικονομίας.Επιπλέον, θα καλύψει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο στην Κύπρο όπως καθορίζεται βάσει του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, των σχεδίων χορηγιών και τους υφιστάμενους πολεοδομικούς περιορισμούς. Τέλος θα δοθεί έμφαση σε παραδείγματα εφαρμογής και μελέτη περιπτώσεων του συστήματος συμψηφισμού (Net-Metering) όσον αφορά θέματα τεχνοοικονομικής ανάλυσης (κόστος, έσοδα, χρόνος αποπληρωμής).

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ πατήστε εδώ.


Design By: Lightblack
Risk Modelling and AnalysisEngineering Economic AnalysisConstruction ManagementOperations ManagementAquaculture EngineeringRES & Energy Efficiency
LOANS RECOVERY RATESLEONARDO LLP: UGreenSGEEWHEZ
ΑΝΑΔ: Στρατηγικός Προγραμματισμός ΕπιχειρήσεωνΑΝΑΔ: Ανανεώσιμες Πηγές ΕνέργειαςΑΝΑΔ: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός - Θεωρία και Πράξη