«Στρατηγικός Προγραμματισμός Επιχειρήσεων», 19 & 20 Δεκεμβρίου
Friday, December 05, 2014
 

Η Technovation Solutions σε συνεργασία με κορυφαίο εκπαιδευτή από την Ελλάδα διοργανώνει σεμινάριο με αντικείμενο:

«Στρατηγικός Προγραμματισμός Επιχειρήσεων»

Το σεμινάριο στοχεύει στην  ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών γνώσεων των στελεχών σε θέματα επιχειρηματικής στρατηγικής για την ανάπτυξη διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και των σχετικών τάσεων που αναπτύσσονται σε ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα. Επίσης, θα γίνει παρουσίαση επιτυχημένων παραδειγμάτων σωστών και εσφαλμένων στρατηγικών επιλογών.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ πατήστε εδώ.


Design By: Lightblack
Risk Modelling and AnalysisEngineering Economic AnalysisConstruction ManagementOperations ManagementAquaculture EngineeringRES & Energy Efficiency
LOANS RECOVERY RATESLEONARDO LLP: UGreenSGEEWHEZ
ΑΝΑΔ: Στρατηγικός Προγραμματισμός ΕπιχειρήσεωνΑΝΑΔ: Ανανεώσιμες Πηγές ΕνέργειαςΑΝΑΔ: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός - Θεωρία και Πράξη