ΑΝΑΔ: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Η Technovation Solutions σε συνεργασία με πεπειραμένο εκπαιδευτή από πανεπιστημιακό ίδρυμα της Κύπρου διοργανώνει σεμινάριο με αντικείμενο

 «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»

Το σεμινάριο στοχεύει στην εκπαίδευση επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην αγορά, λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμιση συστημάτων ΑΠΕ. Θα  παρουσιαστούν οι νεότερες εξελίξεις σε ότι αφορά την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό συστημάτων ΑΠΕ και τις νέες προοπτικές που προσφέρονται στην Κύπρο στον τομέα της Πράσινης Οικονομίας.Επιπλέον, θα καλύψει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο στην Κύπρο όπως καθορίζεται βάσει του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, των σχεδίων χορηγιών και τους υφιστάμενους πολεοδομικούς περιορισμούς. Τέλος θα δοθεί έμφαση σε παραδείγματα εφαρμογής και μελέτη περιπτώσεων του συστήματος συμψηφισμού (Net-Metering) όσον αφορά θέματα τεχνοοικονομικής ανάλυσης (κόστος, έσοδα, χρόνος αποπληρωμής).

Στόχοι σεμιναρίου:

Οι στόχοι του σεμιναρίου είναι να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες:

1.Τις βασικές αρχές γύρω από τις ΑΠΕ, τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική, την ενεργειακή απόδοση κτιρίων και την αειφόρο ανάπτυξη καθώς και τις παρούσες τεχνολογίες και εφαρμογές.
2.Τον Ευρωπαϊκό στόχο 20-20-20, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Κύπρου σχετικά με τις ΑΠΕ, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τα υφιστάμενα σχέδια χορηγιών σχετικά με τις ΑΠΕ στην Κύπρο.
3.Ανάλυση περιβαλλοντικού και ενεργειακού χαρακτήρα των ΑΠΕ
4.Τεχνοοικονομική ανάλυση της επένδυσης και εφαρμογή των υπολογισμών στο σύστημα συμψηφισμού (Net metering).
 
 

Πληροφορίες για τον εκπαιδευτή:

 

Ρογήρος Ταπάκης, ΜΒΑ, Υποψήφιος Διδάκτορας και συνεργάτης ερευνητής του ΤΕΠΑΚ

Ο κ. Ταπάκης είναι υποψήφιος διδάκτορας και συνεργάτης ερευνητής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος. Το ερευνητικό του έργο εστιάζεται στη μοντελοποίηση ηλιακού δυναμικού, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την προσομοίωση ενεργειακών συστημάτων ενώ έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.

Έχει εργασθεί στο παρελθόν σε συμβουλευτικές εταιρίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με εξειδίκευση στη μελέτη, εγκατάσταση και επίβλεψη της λειτουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων, μονάδων αφαλάτωσης και ηλιοθερμικών σταθμών. Είναι μέλος του ΕΤΕΚ Κύπρου και του ΤΕΕ Ελλάδας και είναι Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας για κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες.

Ο κ. Ταπάκης είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (MSc) στην Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας από το ΕΜΠ.

 

Πληροφορίες διεξαγωγής:

Χώρος: Ξενοδοχείο Classic

Διεύθυνση: Ρηγαίνης 94, Λευκωσία

Ημερομηνίες: 28,29 Νοεμβρίου και 5, 6 Δεκεμβρίου

Κόστος συμμετοχής:

Για δικαιούχους επιχορήγησης ΑΝΑΔ – 100 €

Πλήρες κόστος – 500 €

ΦΠΑ – 100 €

Επικοινωνία:

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας μέσω τηλεφώνου στο 994934666 ή 96849051, είτε μέσω e-mail στο training@technovationsolutions.eu

 

Παρακαλώ συμπληρώστε και αποστείλετε το αρχείο: RES.pdf

 

Design By: Lightblack
Risk Modelling and AnalysisEngineering Economic AnalysisConstruction ManagementOperations ManagementAquaculture EngineeringRES & Energy Efficiency
LOANS RECOVERY RATESLEONARDO LLP: UGreenSGEEWHEZ
ΑΝΑΔ: Στρατηγικός Προγραμματισμός ΕπιχειρήσεωνΑΝΑΔ: Ανανεώσιμες Πηγές ΕνέργειαςΑΝΑΔ: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός - Θεωρία και Πράξη